[ubermenu config_id="main" menu="129"]

SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE

Zadbaj o własne bezpieczeństwo. Nie masz wpływu na pogodą, lecz dzięki systemom przeciwoblodzeniowym Warmup masz kontrolę nad jej skutkami.

W zimie, śnieg i lód mogą niekorzystnie wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo i stanowią duży problem, który może skutkować  ślizganiem się nie tylko osób, ale także pojazdów. Przestań odśnieżać! Lubisz spędzać czasu na odśnieżaniu pojazdu starając się dostać do pracy, wykorzystaj tez czas w inny sposób.

Zalety posiadania systemu topienia śniegu:

Oszczędność

Systemy są na dłuższą metę  jest bardziej opłacalny niż nieustanne odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą.

Wartość dodana

Systemy przeciwoblodzeniowe Warmup mogą wydłużyć żywotność chodników poprzez brak konieczności używania soli i żrących substancji chemicznych oraz brak uszkodzeń powstałych  w skutek używania narzędzi do odśnieżania.

Mądra inwestycja

Systemy przeciwoblodzeniowe  Warmup to doskonała inwestycja, która podwyższy wartość Twojego domu. Jest to długoterminowe rozwiązanie mające na celu pozbawić Twój podjazd i schody śniegu.

Brak potrzeby posiadania pomieszczenia sterowniczego

Nie ma konieczności przeznaczania miejsca lub pomieszczenia w swoim domu/garażu na wyposażenie. System używa małego sterownika temperatury wmontowanego w ścianę oraz czujnika wmontowanego w chodnik.

Wydajność elektryczna

Systemy topienia śniegu działają w połączeniu z urządzeniem automatycznej aktywacji (sterownikami temperatury) który uruchamia system gdy czujnik wykrywa temperatury minusowe. Rolą sterowników jest upewnienie się, że system jest aktywny tylko wtedy gdy jest potrzebny, co redukuje zużycie prądu.

ROZWIĄZANIA

Systemy gruntowe

System zapobiegający zaleganiu śniegu i lodu na podjazdach, drogach, schodach, tarasach, na wiaduktach, mostach, itp.

Systemy dachowe i rynnowe

System zapobiegający zaleganiu śniegu i lodu na dachach, w rynnach i rurach spustowych.

Ochrona rur przed zamarzaniem

System chroni rury, zawory, siłowniki i inne elementy podatne na uszkodzenia w wyniku oddziaływania niskiej temperatury.