[ubermenu config_id="main" menu="129"]

Systemy dachowe i rynnowe

Zapobiegnij  nagromadzaniu się niebezpiecznego lodu i śnieg się na dachach, w rynnach i rurach spustowych.

Dach zarówno jak i rynny mogą zostać poważnie uszkodzone poprzez nagromadzający się tam lód. Lód i sople powstałe w wyniku zgromadzonego śniegu na dachu topią się i zamarzają na spadach i wgłębieniach. Wraz z powtarzaniem się tego cyklu ilość zgromadzonego na dachu lodu powiększa się i powstrzymuje roztopioną wodę spływająca z dachu – tym samym formują się sople, tworząc nie tylko uszkodzenia strukturalne, ale także wpływają na kwestie bezpieczeństwa.

Warmup oferuje systemy przeciwoblodzeniowe dachowe i rynnowe, które zapewniają ochronę i zapobiegają gromadzeniu się lodu i sopli na obiektach mieszkalnych, blokach mieszkaniowych, willach i domach jednorodzinnych. Kabel przeciwoblodzeniowy tworzy ciągłą ściężkę umożliwiającą odprowadzanie wody z dachu powstałej z stopionego śniegu.

System dostępny jest w dwóch wersjach: kabel samoregulujący i kabel stałooporowy.

roof
Terrace

Zalety posiadania systemów przeciwoblodzeniowych dachów i rynien

Dodana wartość – Systemy przeciwoblodzeniowe Warmup mogą wydłużyć żywotność dachów, rynien i rur spustowych poprzez zapobieganie uszkodzeniom powstałym w wyniku używania narzędzi do odśnieżania. 

Mądra inwestycja – systemu przeciwoblodzeniowy Warmup może podwyższyć wartość Twojego domu. Jest to długotermione rozwiązanie zapobiegające gromadzaniu się śniegu i lodu na dachu, w rynnach i rurach spustowych.

Które systemy jest dla Ciebie najlepszy?

Kable grzejne stałej mocy (W25SM)

Idealne do zastosowania gdy sterowanie połączone jest z instalacją odladzania podjazdu.

Opłacalne rozwiązanie zapobiegające gromadzeniu się lodu.

Łatwa i prosta instalacja.

R&D
Ogrzewanie Dachu i Rynien

Kable samoregulujące

Opłacalne rozwiązanie zapobiegające gromadzeniu się lodu.

Łatwa i prosta instalacja.

Dowolnej długości.