Home » Ogrzewanie podłogowe » Izolacja Cieplna

Izolacja Cieplna

Używanie izolacji termicznych z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym znacząco redukuje czas nagrzewania i koszty użytkowania.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe ikona

Funkcje i Korzyści

Krótszy czas nagrzewania

Redukcja strat ciepła

Redukcja kosztów ogrzewania

Powlekane Płyty Izolacyjne

Czy warto zastosować płyty izolacyjne?

15 do 20% całkowitych strat ciepła budynku jest przez podłogę, dzięki zastosowaniu płyt izolacyjnych mozemy obniżyć koszty urzytkowania elektrycznego ogrzewania i poprawic jego wydajność.

Izolowanie podłogi ma bardzo duze znaczenie – ponieważ ciepło z systemu grzewczego nie jest oddawane w betonową wylewke tylko ku górze, czyli w kierunku który jest najbardziej pożądany. Straty te możemy zniwelowac poprzez zastosowanie izolacji Warmup.

Izolacja termiczna

Izolacja zapobiegając nagrzewaniu wylewki betonowej i akumulacji ciepła w niej. Dzieki izolacji ciepło kierowane jest ku górze skracajac czas nagrzewania podłogi powodując tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Izolacja termiczna jest bardzo istotnym elementem wydajności cieplnej budynku, ale nie jedynym. Nawet jeśli dom jest dobrze ocieplony, straty ciepła moga powodować także szczeliny powietrzne, okien, szczelin w izolacji, a także mostki termiczne powstałe na etapie budowy. Wydajność cieplna budynku zależy od wszystkich elementów budynku, pracujących razem.

Warmup dostarcza różne rodzaje izolacji nadajacych się do zastosowania z naszymi systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego. Jeśli planujesz używać innego rodzaju izolacji upewnij się czy spełniają one normy i są kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym Warmup.